روشهای طراحی وساخت تپه های باستانی

روشهای طراحی وساخت تپه های باستانی

نشانه های گنج , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

روشهای طراحی وساخت تپه های باستانی

روشهای طراحی وساخت تپه های باستانی

روشهای طراحی وساخت تپه های باستانی

تپه های باستانی

یا تومولوس

روشهای مختلفی برای

طراحی و ساخت داشت

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

و طراحان از

مدل ها و

طرح های

گوناگونی

روشهای طراحی وساخت

تپه های باستانی

که الهام گرفته

از مهندسی

کواکب یا ستارگان ،

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

لانه پرندگان

یا حشرات

مختلف زمینی

دیگر

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

بهره می جستند.

روشهای طراحی وساخت

تپه های باستانی

اولین کاری که

در هنگام

ساخت

تومولوس

انجام می شود،

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

انتخاب

محل ساخت می باشد.

روشهای طراحی وساخت

تپه های باستانی

1-باید به آبی که در ساخت

آن استفاده می شود نزدیک باشد.

( ۲ تا ۳ برابر مصالحی که

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

در ساخت

تومولوس از آن

استفاده می شود،

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

آب مصرف شده می باشد،

فلزیاب حاتمی

از آنجایی

که

در دوران

باستان

حمل آب

آسان نبوده،

روشهای طراحی و

ساخت تپه های باستانی

تومولوس ها

باید در نزدیکی

آب ساخته

می شدند. )


2زمین باید در مقابل زمین لرزه،

رانش زمین و فرسایش خاک مقاوم باشد.

 

3برای جلوگیری از دستبرد به تومولوس

باید در نقاط مرتفع و در

دید باشد.

روشهای طراحی و

ساخت تپه های باستانی

با تمام

شدن

رویه

ژئوفیزیک

نوبت

ساخت

بنا

می باشد.


۱ابتدا فونداسیون اعمال میشود،

 

فونداسیون از قلوه سنگ ها

تشکیل می شود

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

و همانند یک

ستون، باید بنایی

فلزیاب حاتمی

که در بالای آن

خواهد آمد را به خوبی حفاظت کند.

روشهای طراحی وساخت

تپه های باستانی

۲به اندازه کافی سنگ بریده می شود،

 

به محل مورد نظر حمل شده،

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

 

و محل دفن جسد

باز گذاشته می شود،

 

روشهای طراحی و

ساخت تپه های باستانی

و برای

اینکه بتواند

چندین

تن سنگینی

را تحمل کرده و

روشهای طراحی وساخت

تپه های باستانی

فروریختگی

نداشته باشد

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

محاسباتی انجام میشود،

فلزیاب حاتمی

همانطور

که در عکس

پایین

دیده می شود،

روشهای طراحی و

ساخت تپه های باستانی

بر این

اساس

بنا می شوند

که تمامی

وزن به

دیواره های

جانبی

تحمیل شود.

۳برای عرضه انواع هدیه

و با توجه به اعتقادات،

 

قربانی،

در ورودی

یک قربانگاه

بنا می شود،

بنای

قربانگاه یک

بنای

سنگی هموار

می باشد.

روشهای طراحی وساخت تپه ها

تپه های باستانی


۴پس از اتمام روند بالا،

با گذاشتن جسد و هدیه ها

در اتاق، اتاق بسته می شد،

 

برای

جلوگیری از

تاثیرپذیری

اتاق

از باران

و برف،

روی آن ابتدا

با خاک

رس پوشانیده

شده،

روشهای طراحی و

ساخت تپه های باستانی

و در کناره

هایش شن

قرار داده

شود،

روشهای طراحی وساخت

تپه های باستانی

این یک حالت انعطاف پذیری

ایجاد می کند،

روشهای طراحی و

ساخت تپه های باستانی

روی این

با قلوه سنگ های

مختلف

پر می شود

و با توجه

به ارزش

فرد مرده

ضخامت آن

بیشتر میشود.

روشهای طراحی وساخت

تپه های باستانی

۵به منطقه خاک حمل میشود،

 

این خاک به صورت گل درآورده

شده،

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

برای حفاظت از قلوه سنگها

به روی آن ریخته می شود.

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

( ۲ تا ۳ برابر مصالحی

که در ساخت تومولوس از آن استفاده

می شود، آب مصرف شده،

فلزیاب حاتمی

از آنجایی که در دوران باستان حمل

آب آسان نبوده،

تومولوس ها

باید در نزدیکی آب ساخته می شدند.)

۶از منطقه مسکونی

مربوط به پادشاه

خاک به عنوان هدیه آورده می شد.

این خاک ها نیز به همان صورت،

گل شده و مالیده می شدند.

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

لایه همانطور که در عکس دیده میشود،

از رنگهای مختلفی تشکیل میشود.

۷اگر قرار باشد

تومولوس از سنگ

ساخته شود،

 

دوباره پس از ساخت اتاق،

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

لایه محافظ روی آن اعمال می شده،

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

این لایه به شکل کلید پروانه ای بوده،

به شکل یک سنگ صاف یک

روشهای طراحی وساخت

تپه های باستانی

سنگ کج ساخته می شد.

طلایاب | ردیاب | فلزیاب

برای

سفت

شدن

مصالح

از

سنگ

نمک

استفاده

می کردند.

 

کارشناسی نشانه های گنج

هیچ وقت به اثار های هنری و یا کتیبه ها یا سنگ نوشته ها یا هر شکل ،

اثری که به دست قدیمیان نوشته یا حجاری یا نجاری شده دست نزنید .

و این اثار ارزشمند ملی را تخریب نکنید .

۱ تخریب آثار ملی و فرهنگی تاریخ ایران عزیزمان ،

۲ این را مطمئن باشید که در هیچ جای ایران گنج در اغوش اثر قرار داده نشده است ،

نشانه ها همیشه علامت یکی مانده به نقطه ی اصلی یا چند تا مانده به نقطهی اصلی میباشند ،

هر اثری درونش گنج وجود ندارد ،

مواظب میراث ملی مان باشیم ،

 

خدمات شرکت فلزیاب خزر کاوش

1. تمامی محصولات شرکت فلزیاب خزر دارای گارانتی می باشد

  1. تمامی فلزیاب های این شرکت دارای خدمات پس از فروش می باشد از قبیل آموزش و رفع ایراد در اپراتوری

در کارکردن با دستگاه هم به صورت حضوری و تلفنی می باشد.

  1. مشاوره رایگان جهت خرید فلزیاب و آثار و علائم
  2. تهیه و ارسال فلزیاب و طلایاب طلایاب مورد نظر مشتری به تمامی نقاط  کشور در سریع ترین زمان ممکن.

فلزیاب خزر کاوش

خرید،فروش،تعمیر و ارتقاء انواع سیستم های فلزیاب،گنج یاب،معدن یاب و طلایاب با بهترین قیمت

و یک سال گارانتی شرکتی و 4 سال خدمات پس از فروش.

همراه با آموزش و تست در حضور مشتری

برای مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس:

09918904146

فلزیاب 09918904146

فلزیاب 09918904146

شاید دوست داشته باشید:

سفال های باستانی دردفینه یابی

سفال های باستانی دردفینه یابی سفال های باستانی دردفینه یابی سفالهای باستانی در دفینه یابی در هر دوره سفال های […]

سه سنگ بزرگ دردفینه یابی

سه سنگ بزرگ دردفینه یابی سه سنگ بزرگ دردفینه یابی علامت سه سنگ ایستاده در گنج یابی  چنین موقعیتی گواه از […]

نماد برگ در دفینه یابی

نماد برگ در دفینه یابی نماد برگ در دفینه یابی برگ در دفینه یابی در تفسیر اول نماد شما باید […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *