مشخصات و عمق قبرهای اشکانی

مشخصات و عمق قبرهای اشکانی

نشانه های گنج , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

مشخصات و عمق قبرهای اشکانی

مشخصات و عمق قبرهای اشکانی

مشخصات و عمق قبرهای اشکانی

در شرق سرزمین اشکانیان

در محلهایی چون نسا و سغد استودانهای سفالی برای دفن اموات استفاده میشده است.

کاوشگران روسی گور معبد هایی نیز در نسا گزارش کرده اند. در غرب سرزمین اشکانی

دفن اجساد در دیوار و کف خانه خشتی مرسوم بود.

جسد کودکان در خمره یا دیگ کوچک

قرار میگرفت و دفن میشد. تابوتهای سفالی و چوبی نیز استفاده میشدند. در سلوکیه

گورهای خانوادگی استفاده میشد که اجساد درون تابوت های وان مانند قرار میگرفتند.

آئین تدفین دفن مردگان در دوره اشکانیان

 

اشکانیان اجساد خود را دفن میکردند و در کنار آنها اشیایی قرار میدادندگاهی افراد خود

را انفرادی و گاهی جمعی دفن میکردند.برای دفن اجساد جهت خاصی را مراعات نمیکردند.

اشیایی که کنار اجساد میگذاشتند مربوط به زندگی روزمره متوفی بود.

اشیای هدیه شده به جسد

اکثرا در کنار تابوت قرار میگرفتند.اجساد را هم در تابوت هم در خاک و هم در گورهای

سنگی قرار میدادند.اجساد هم به صورت کشیده هم به صورت جمع شده و هم به

صورت طاق باز دفن میشدند.

انواع تدفین مربوط به دوره اشکانی

تاکنون در تنگ بلاغی چهار نوع از این قبور شناسایی شده که در مورد هریک مختصری

توضیح داده خواهد شد.

اشکانیان اجساد خود را دفن میکردند و در کنار آنها اشیایی قرار میدادند گاهی افراد

خود را انفرادی و گاهی جمعی دفن میکردند.

برای دفن اجساد جهت خاصی را مراعات نمیکردند

قبور توده سنگی(خرف خانه ها)

در تنگ بلاغی و کوهای مجاور آن، گورهای شناسایی شدکه به صورت حرمی شکل و

به وسیله سنگ خشکه چین با قطر ۵/۱ متر الی۱۲متر به ارتفاع ۱تا۵/۲متر دیده می شود.

در ساخت این قبور ابتدا سنگچینی دایرهای در روی زمین چیده شده

مشخصات و عمق قبرهای اشکانی

و حفره گور را به صورت دایره ای کوچک یا بیضی شکل به ابعاد ۱تا۵/۱متر به صورت

تو خالی ساخته اند و اطراف آن را با سنگ خشکه چینی کرده اند و بعد از آنکه به

اندازه دلخواه بالا آمد جسد را در داخل آن به صورت جنینی دفن کرده (بر

اساس شواهد موجود احتمالاً در این گورها

از خاک برای پوشاندن اموات استفاده نشده است) و بعد از گذاشتن هدایا در آن،

روی آن را با تخته سنگ پوشانده اند. این قبور برای اولین بار توسط استروناخ معرفی

شده است و متاسفانه بیش از۹۵ درصد از این قبور حفاری غیر مجاز شده است.

قبور صخره ای

نوع دیگری از قبور شناسایی شده ، قبور صخره ای می باشد. این قبور با استفاده از

حفره های طبیعی (غارهای کوچک) ساخته شده است به این صورت که احتمالاً جسد

را به صورت دست و پا جمع (با توجه به ابعاد حفره ها) یا جنینی در داخل حفره گذاشته

و در کنار وی اشیاء تزیینی شامل سکه، مهره و سفال گذاشته و روی آن را با خاک پوشانده اند.

از این نوع قبور تاکنون

بیش از ۳۰ مورد در تنگ بلاغی شناسایی شد که متاسفانه نمونه سالمی در میان

آنها دیده نشد. در کنار یکی از این قبور سکه ای از فرمانروایان فارس کشف شد که

در روی آن نقش پادشاه اشکانی (احتمالاً ارد اول) و در پشت آن یک حکمران محلی

نا شناخته قرار دارد.

قبور خرسنگی

از دیگر قبور شناسایی شده ، قبور خرسنگی است که هنوز به طور قطع قدمت آن

مشخص نشده ولی بر اساس نتایج بدست آمده از حفاری محوطه های ۶۴ ،۸۸ و۱۲۰

این قبور از دوره فرا هخامنشی تا دوره ساسانی قدمت دارند و احتمالاً در دوره اشکانی

نیز ساختن چنین قبور برای دفن اموات وجود داشته است.

در ساخت این قبور

ابتدا چاله ای به عمق نیم متر تا یک متر در خاک کنده شده و سپس جسد را به صورت

دست و پا جمع به همراه هدایا در داخل آن قرار داده و روی آن را با خاک پوشانده و در

اطراف آن سنگچینی که به صورت دایره ای یا مربع و یا چند ضلعی نامنظم به مساحت

۲ تا۱۰متر ساخته اند. در ساخت سنگچین از سنگ‌های بزرگ به ابعاد بیش از یک

متر مربع یا کمتر استفاده شده است و به همین خاطر از این قبور بنام قبور خرسنگی نام برده شده است.

قبور درون غارهای بزرگ

در تنگ بلاغی دو غار شناسایی شد که درون آن تدفین صورت گرفته است، با توجه

به اندازه غارها احتمالاً در آن تدفین دسته جمعی صورت گرفته است. از این دو غار

یکی توسط حفاران غیر مجاز، به شدت تخریب شده و اشیاء داخل آن غارت شده است.

 

در داخل غار

مقدار زیادی استخوان انسانی و حیوانی پراکنده شده است. از داخل

غار سفالی بدست نیامد. خاکی که از آن برای پوشاندن جسد استفاده شده است

قرمز رنگ (احتمالاً گل اَخرا) است.

کارشناسی نشانه های گنج

هیچ وقت به اثار های هنری و یا کتیبه ها یا سنگ نوشته ها یا هر شکل ،

اثری که به دست قدیمیان نوشته یا حجاری یا نجاری شده دست نزنید .

و این اثار ارزشمند ملی را تخریب نکنید .

۱ تخریب آثار ملی و فرهنگی تاریخ ایران عزیزمان ،

۲ این را مطمئن باشید که در هیچ جای ایران گنج در اغوش اثر قرار داده نشده است ،

نشانه ها همیشه علامت یکی مانده به نقطه ی اصلی یا چند تا مانده به نقطهی اصلی میباشند ،

هر اثری درونش گنج وجود ندارد ،

مواظب میراث ملی مان باشیم ،

 

خدمات شرکت فلزیاب خزر کاوش

1. تمامی محصولات شرکت فلزیاب خزر دارای گارانتی می باشد

  1. تمامی فلزیاب های این شرکت دارای خدمات پس از فروش می باشد از قبیل آموزش و رفع ایراد در اپراتوری

در کارکردن با دستگاه هم به صورت حضوری و تلفنی می باشد.

  1. مشاوره رایگان جهت خرید فلزیاب و آثار و علائم
  2. تهیه و ارسال فلزیاب و طلایاب طلایاب مورد نظر مشتری به تمامی نقاط  کشور در سریع ترین زمان ممکن.

فلزیاب خزر کاوش

خرید،فروش،تعمیر و ارتقاء انواع سیستم های فلزیاب،گنج یاب،معدن یاب و طلایاب با بهترین قیمت

و یک سال گارانتی شرکتی و 4 سال خدمات پس از فروش.

همراه با آموزش و تست در حضور مشتری

برای مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس:

09918904146

فلزیاب 09918904146

فلزیاب 09918904146

شاید دوست داشته باشید:

سفال های باستانی دردفینه یابی

سفال های باستانی دردفینه یابی سفال های باستانی دردفینه یابی سفالهای باستانی در دفینه یابی در هر دوره سفال های […]

سه سنگ بزرگ دردفینه یابی

سه سنگ بزرگ دردفینه یابی سه سنگ بزرگ دردفینه یابی علامت سه سنگ ایستاده در گنج یابی  چنین موقعیتی گواه از […]

نماد برگ در دفینه یابی

نماد برگ در دفینه یابی نماد برگ در دفینه یابی برگ در دفینه یابی در تفسیر اول نماد شما باید […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *